Coaching vagy Pszichológia?

Coaching:

Egy jól behatárolt nehéz élethelyzet, változás, probléma, kapcsolat, konfliktus hatékony és sikeres megoldása esetén javasolt. Az első, ingyenes találkozáson megismerkedünk egymással, a coaching fogalmával és feltárjuk a problémát. Ezek alapján eldöntjük, hogy belevágunk-e a coaching folyamatába együtt és kialakítjuk az együttműködés kereteit. A coaching során a következő eszközök, módszerek tárháza segíti a változás folyamatát: önismereti és tisztán látást elősegítő modellek (pl. fázismodell, folyamat modell, státusz modell, spiráldinamika, életciklus modell, driver modell), önismereti kérdőívek, kommunikációs eszközök/modellek, tranzakció-analízis eszközei, NLP (Neurolingvisztikus programozás) eszközei, rendszerállítás eszközei.

A coaching pszichikailag alapvetően egészséges emberek számára nyújt segítséget adott nehéz helyzetek, konfliktusok, problémák sikeresebb megoldásához. A folyamat a jelen élethelyzetre és a jövő megoldásaira fókuszál, a múlttal csak érintőlegesen foglalkozik. A coaching során nem az okok feltárásán van a hangsúly, hanem a képességek kibontakoztatásán, saját értékek és erőforrások tudatosításán, illetve azon viselkedési formák átformálásán, amelyek jelenlegi életükben nehézséget okoznak. A coaching módszertana célfókuszú, a célhoz közvetlenül nem kapcsolódó témák nem részei a folyamatnak. A coaching folyamatának köszönhetően már rövid idő alatt is jelentős pozitív változások érhetőek el (a coaching folyamata általában 5-10 ülést foglal magában).

Pszichológia:

Egyéni terápia: önmagunkkal, vagy környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkat érintő kérdések, illetve betegségek esetén javasolt. Az első találkozás alkalmával kialakítjuk az együttműködés kereteit. Kiválasztjuk az Ön problémájának, kérdéskörének leginkább megfelelő módszert / módszereket (Relaxációs technikák, Autogén tréning, Hipnózis, Imagináció (KIP), NLP , Ego State terápia, Kognitív terápia, Mediáció) illetve közösen meghatározzuk a terápia javasolt időtartamát, a találkozások gyakoriságát.

A terápia első lépése a diagnózis felállítása majd az egyén múltjának megvizsgálásával a problémák okainak feltárásával, önismeretük fejlesztésével a személyiség mélyebb rétegeiben, alap hiedelmeiben történő változásra fókuszál, jelentősen érintve a múlt, és jelen történéseit. A terápia során érzések, élmények kerülnek feltárásra, feldolgozásra, elengedésre, elfogadásra, így időtartamát tekintve a változások beindulásához általában minimum 3-6 hónap szükséges.

Együttműködő partnerem, Ujpál Zsófia, pszichológus, akinek munkáját és szakmaiságát ismerve, tiszta szívből ajánlom, mindazok számára, akik egy terápiás kezelésbe szeretnének kezdeni, érdeklődnek az önismeret, fejlődés, problémák megoldásának terápiás lehetőségei is.

Ujpál Zsófia:

Már kamaszkoromtól kezdve foglalkoztatott az emberi működés, az emberi viselkedés mögött meghúzódó mechanizmusok, az emberi lélek mélysége és misztériuma. Próbáltam megérteni saját magam és másokat, kerestem, mi kell a változáshoz, változtatáshoz. Fiatalon megszületett bennem az elhatározás, mivel szeretnék foglalkozni: emberekkel, embereknek való segítségnyújtással, már csak a "hogyan"-ra kellett választ találnom. Ehhez az orvosi, illetve a pszichológusi pálya kínálkozott, mint két lehetőség, és végül e második mellett döntöttem.

Ujpál Zsófia

Pszichológus

http://www.lelek-harmonia.hu

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karán végeztem pszichológusként 2006-ban. Már egyetemi éveim alatt kapcsolatba kerültem különböző pszichológiai zavarokban szenvedő betegekkel azon kutatásaink során, melyet az OPNI (Országos Neurológiai és Pszichiátriai Intézet) Nyéki út részlegén, illetve a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folytattunk.

Az egyetemen szerzett nagy mennyiségű elméleti tudást a fentiek mellett további szakmai gyakorlattal egészítettem ki posztgraduális módszerspecifikus képzéseim során, úgy, mint Autogén tréning, Firkateszt Elemzés, Integratív Hipnoterápiás Képzés, Pszichodráma.

Szakmai tapasztalatszerzésem, szakmai fejlődésem meghatározó mérföldkövei voltak a saját önismereti folyamatom során tett felfedezések, saját berögződéseimmel való sikeres küzdelmek. Részt vettem mind egyéni, mint csoportos terápiában, ahol az emberi természettel és saját természetemmel kapcsolatos sok kérdőjel megválaszolásra került bennem.

2010. januárjától a www.webbeteg.hu és a www.kamaszpanasz.hu internetes oldalaknál pszichológus szakértőként foglalkozom tinédzserek és felnőttek lelki problémáinak megoldásában való segítségnyújtással.

Magánrendelőmet 2007 legelején nyitottam meg a fejlődni, változni vágyó felnőttek és serdülőkorú fiatalok számára.

Elérhetőségek:

Telefon: 0630-535-1549

Email: ujpál@lelek-harmonia.hu

Honlap: http://www.lelek-harmonia.hu